Szkolenia z cyberbezpieczeństwa

Wejdź z nami na bezpieczny poziom

Najbliższe szkolenia

Środa 12 Czerwca 2024

Cyberbezpieczeństwo w organizacji - o realnych, bieżących zagrożeniach

Bydgoszcz

Na szkoleniu poruszamy najważniejsze zagrożenia dla każdego z przedsiębiorstw. Pokazujemy zabezpieczenia organizacyjne i techniczne do prawidłowej ochrony informacji, w tym danych osobowych i danych sygnalisty. Pomagamy wprowadzić bezpieczne rozwiązania w Państwa organizacji zgodnie z wymaganiami ustawowymi (KRI, KSC, RODO, Dyrektywa UE 2019/1937, Dyrektywa NIS 2) czy normami ISO/IEC 27001 i ISO 22301. W trakcie ćwiczeń pokazujemy realne ataki socjotechniczne, jak się przed nimi bronić i jak zwiększać swoje bezpieczeństwo w dzisiejszym cyfrowym świecie.

899,00 zł
Więcej
Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
899,00 zł

Podaj swój adres e-mail, otrzymuj pierwszy informacje o kolejnych szkoleniach i wyjątkowe rabaty

Kadra trenerska

Katarzyna Doering

Wieloletni audytor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie ISO/IEC 27001 oraz audytor wiodący w zakresie systemów zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301.

Inspektor Ochrony Danych w placówkach medycznych, jednostkach publicznych i prywatnych. Trener w zakresie RODO oraz ochrony osób zgłaszających naruszania prawa (tzw. sygnalistów). Konsultant w zakresie wdrożenia procedur i obsługi kanału zgłoszeniowego Sygnalista24.info.

Marek Doering

Wykładowca akademicki i trener w zakresie cyberbezpieczeństwa. Audytor wiodący bezpieczeństwa informacji w zakresie ISO/IEC 27001 w jednostkach samorządowych (gminach, starostwach) i szpitalach. Audytor wiodący w zakresie systemów zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301.

Współautor rozwiązania technologicznego w zakresie ochrony sygnalistów Sygnalista24.info i konsultant wdrożenia systemu zgłaszania naruszeń prawa.

Adrian Iwanek

Szkoleniowiec w zakresie cyberbezpieczeństwa, programowania i UX w jednostkach publicznych i prywatnych. Projektant rozwiązań w zakresie IT, programista z ponad 20-letnim doświadczeniem w tworzeniu aplikacji internetowych, mobilnych, desktopowych i IoT. Twórca oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Specjalista w zakresie bezpieczeństwa IT. Zajmuje się zarówno bezpieczeństwem serwisów internetowych i aplikacji, jak i realizacją testów penetracyjnych w jednostkach publicznych i prywatnych.

Partnerzy

Referencje

Jan Szewczyk

Wójt Gminy Wierzchowo

Urząd Gminy Wierzchowo potwierdza, że firma Doering & Partnerzy Sp. z o.o. przeprowadziła na podstawie umowy szkolenie w dniu 14.03.2023 r. (łącznie 5 godz., 20 osób) w temacie: „Szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa”.

Adrian Iwanek i Marek Doering przeprowadzili szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa i przekazali, na podstawie zaakceptowanego wcześniej programu i harmonogramu, istotne elementy związane z SZBI, istotne obszary bezpieczeństwa z punktu widzenia pracowników, rodzaje ataków, zagrożenia socjotechniczne, incydenty bezpieczeństwa informacji i przykłady oraz największe wycieki danych z ostatnich lat.

Ponadto podczas szkolenia przeprowadzili ćwiczenia w grupach na dostarczonym sprzęcie IT dotyczące zagrożeń, identyfikacji fałszywych adresów email i stron www, szyfrowania korespondencji oraz wykorzystania menedżera haseł w postaci narzędzia KeePass.

Polecamy firmę Doering & Partnerzy jako godnego i profesjonalnego partnera w przeprowadzeniu powyższych działań związanych z bezpieczeństwem informacji.

Leszek Grzeczka

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim zaświadcza, że firma Doering & Partnerzy Sp. z o.o. przeprowadziła na podstawie umowy dignozę cyberbezpieczeństwa w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; wsparcie we wdrożeniu i aktualizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI w oparciu o normę ISO/IEC 27001; szkolenia w dniach 20-21.09 (łącznie 12 godz., 30 osób) w temacie „Szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa”.

Katarzyna Doering i Marek Doering wykonali diagnozę cyberbezpieczeństwa zgodnie z umową, w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, opublikowanego na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina oraz udzielili wsparcia przy wdrożeniu SZBI w oparciu ISO/IEC 27001 na podstawie wieloletnich doświadczeń. Ponadto podczas diagnozy przekazali w zaleceniach dobre praktyki jako sugestie do wykonania w urzędzie.

Adrian Iwanek przeprowadził szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa i przekazał, na podstawie zaakceptowanego wcześniej programu , istotne elementy związane z SZBI, istotne obszary bezpieczeństwa z punktu widzenia pracowników, rodzaje ataków, zagrożenia socjotechniczne, incydenty bezpieczeństwa informacji i przykłady oraz największe wycieki danych z ostatnich lat.

Polecamy firmę Doering & Partnerzy jako godnego i profesjonalnego partnera w przeprowadzeniu powyższych działań związanych z bezpieczeństwem informacji.

Marzanna Ossowska

ZOZ Chełmno

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Chełmnie informuje, że Firma Doering & Partnerzy Sp. z o.o. przeprowadziła audyt w dniu 25.10.2022 r. i potwierdza otrzymanie raportu z wnioskami o stanie bezpieczeństwa informacji oraz zaleceniach, zgodnie z zawartą umową oraz udzieliła wsparcie w zakresie uzupełnienia i sprawdzenia dokumentacji SZBI, w oparciu o KRI i KSC oraz ISO/IEC 27001.

Katarzyna Doering i Marek Doering jako audytorzy wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PL-EN ISO/IEC 27001 wykonują diagnozę cyberbezpieczeństwa zgodnie z umową, w zakresie określonym w Zarządzeniu nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniowców.

Polecamy firmę Doering & Partnerzy jako godnego i profesjonalnego partnera w przeprowadzeniu audytu diagnozy, pomocy w aktualizacji dokumentacji SZBI, ODO oraz szkoleń związanych z bezpieczeństwem informacji oraz ochrony danych osobowych.

Agata Ciechanowska

Zastępca Wójta Gminy Brzuze

Urząd Gminy Brzuze zaświadcza, że osoby Katarzyna Doering i Marek Doering reprezentujące firmę Doering & Partnerzy Sp. z o.o. przeprowadzili dignozę cyberbezpieczeństwa w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Diagnoza cyberbezpieczeństwa została wykonana zgodnie z umową, w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, opublikowanego na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina.

Polecamy firmę Doering & Partnerzy jako godnego i profesjonalnego partnera w przeprowadzeniu audytu diagnozy związanych z bezpieczeństwem informacji.